For meg handler fotografering om å se. Sortere de visuelle inntrykkene og ved hjelp av lys, objektiv og eksponering ha fokus på elementene som tilfører bildet innhold. Utelate det som ikke tilfører bildet verdi. Kort sagt ”less is more”.

Vi lever i en verden som flommer over av bilder. Det har aldri vært enklere å ta bilder. Selfies og snap-chats er en naturlig del av vår digitale hverdag. Midt i dette er det gode fotografiet viktigere enn noen gang.

Fotografi har alltid hatt en sentral plass i min tilværelse. Først som glad amatør. Fra 1979 til 1984 som journalist og fotoansvarlig i Aura Avis på Sunndalsøra. Deretter som fotografassistent i Trondheim frem til jeg etablerte meg som heltids fotograf i Molde i 1987.

Gjennom årene er kundelisten blitt lang. Reklamebyråer, presse, offentlig forvaltning, forlag, reiseliv, industri og næringsliv. I tillegg har jeg vært fotograf for en lang rekke bøker.

Natur- og landskapsfoto er områder jeg har jobbet mye med. Som fotograf kan du ikke regissere naturen. Det er lyset, landskapet og naturen selv som gir premissene. Som fotograf må du være på riktig sted til riktig tid og gjøre jobben under forholdene slik de er. Dette er erfaringer som er verdifulle også når jeg fotograferer på location for industri og reklame.